Kuukausi: tammikuu 2022

PALVELUJEN HOITOLUPAUS TARVITAAN HOITAJAMITOITUKSEN RINNALLE

Lue lisää Pirjon ajatuksia aiheesta: https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4434608
Lue lisää

Hyvinvointialueet vastaavat tulevaisuuden palveluista – mielenterveys on tärkeä osa ihmisten ja yhteiskunnan hyvinvointia

Mielenterveyden ongelmiin on liittynyt häpeän tunne. Kielteiset asenteet ja syrjintä on todellista. Emme uskalla puhua mielen ongelmista, vaikka ne ovat tavallisia, ihmisen elämään kuuluvia. Hyvä mielenterveys ei ole vain mielensairauksien puuttumista. Hyvä mielenterveys on jokaisen ihmisen ja yhteiskuntamme voimavara. Hyvä…
Lue lisää

AMMATTITAITOINEN JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ ON HYVIEN PALVELUIDEN PERUSTA

Palvelut ja hoitolupaus edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveysalalla työ on vastuullista ja sitä tehdään suurella sydämellä. Riittävällä ja sisällöltään oikealla koulutuksella turvataan sosiaali- ja terveyspalveluille ammatillisesti pätevä, osaava henkilöstö. Henkilöstömitoitus turvaa asiakkaiden palveluiden laadun ja henkilöstön jaksamisen,…
Lue lisää

VAHVAT HYVINVOINTIALUEET TURVAAVAT PALVELUT KAIKILLE, MYÖS LÄHIPALVELUT

Vahvat hyvinvointialueet järjestävät palvelut, joissa erityisosaaminen on kaikkien saatavilla. Mielenterveyden ja päihdepalvelujen, lastensuojelunpalvelujen sekä opiskelu- ja kuraattoripalvelut ovat osa ennalta ehkäisyä ja varhaista tukea meille kaikille. Palveluiden tuottamisessa julkisen, kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien toiminnan tulee olla tarkoituksenmukaista, toimivaa ja…
Lue lisää

HYVÄT PALVELUT – TOIMIVA ARKI – TURVALLINEN ELÄMÄ

Sote-uudistuksen tulee turvata kaikille hyvät palvelut, joihin perustuu toimiva arki ja muodostuu turvallinen elämä. Palveluiden tulee olla saatavissa ja saavutettavissa silloin, kun niitä tarvitaan. Oikein toimivat palvelut luovat osaltaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja turvallista yhteiskuntaa jokaiselle.
Lue lisää

Päijät-Hämeen hyvinvointialueesta tulee hyvä palvelujen järjestäjä

Lue lisää Pirjon mielipidekirjoituksesta: https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/4420272
Lue lisää