Mitä kuuluu Heinolan lapsille, nuorille ja heidän perheilleen?

Kuntavaalit lähestyvät. Haluan kysyä, minkälainen kaupunki haluamme olla lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristönä?

Yhteisten asioiden hoito on politiikkaa ja paikallistasolla se näkyy vahvemmin arvoissa ja kyvyssä hoitaa yhteisiä asioita. Politiikka on tahtoa. Jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Jokaisella on oikeus riittävään apuun ja tukeen.

HS:n Vieraskynä 12.5.2021 kolumnissa kirjoitettiin parempien peruspalveluiden puolesta, oireileville lapsille ja nuorille.

Monelle lapselle ja nuorelle riittää perustason oikea-aikainen apu. Onko meillä Heinolassa riittävästi?

Ahdistuneisuuden ja mielenterveyden tuen tarpeeseen liittyy usein syrjäytyminen, häpeääkin. Asenteen muuttamiseen voidaan tehdä paljon. Tuen ja palvelun tarve tulee kohdata avoimesti ja rohkeasti. Kielteisiä asenteita ja leimaamista en hyväksy, vaan tuetaan ja annetaan mahdollisuuksia hoitoon.

Kun puhumme lapsiperheiden avun ja tuen tarpeesta, on yhtä tärkeää muistaa aikuisten palvelujen toimivuus. Lasten hyvinvoinnin perusta rakennetaan kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa, arkisessa ympäristössä, jossa vanhemmuudella, hoivalla, huolenpidolla on tärkeä osuus. Isovanhemmat ja läheiset ovat tärkeä tuki perheille. Aikuisista on myös huolehdittava. Korona-aika on osoittanut läheisten merkityksen.

Heinolan perhe- ja sosiaalipalvelut ovat tehneet jatkuvasti uudistamistyötä. Pandemia on tuonut lisätarvetta. Hyviä päätöksiä tulevaisuuteen tarvitaan. Tukea tarvitaan entistä nopeammin ja tiiviimmin.

Peruspalveluiden turvaaminen, kaikille, on inhimillisesti, mutta myös taloudellisesti viisasta. ” Viisas on hän, joka hoitaa asiat pieninä”. Itselleni tärkeää on, että koulujen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkoot ovat riittävän pieniä, aikuisia tarvitaan lasten tueksi, neuvoloiden palvelut tukevat perheitä lapsuuden ja nuoruuden ajan. Päätöksiä on tehtävä aina lapsivaikutusten arvioinnin perusteella.

Kouluihin tarvitaan matalan kynnyksen palveluja ja opettajille tukea. Heinolassa on ollut jo pitkään kouluilla psykiatrinen sairaanhoitaja ja psykologipalvelua, mutta lisätukea tarvitaan.

Tarvitsemme rohkeaa päätöksentekoa peruspalveluiden turvaamiseksi Heinolassa. Apua tarvitsevat perheet hyötyvät varhaisista, arkea jäsentävistä tukitoimista. Tarvitaan lisää ammattilaisia ja henkilöstöä. Tarvitaan lisäkoulutusta.

Lasten ja nuorten arkiympäristön haasteet ovat muuttuneet. Ammatillisessa koulutuksessa, lukiossa ja peruskoulussa on tehty paljon muutoksia, stressitekijöiden on arvioitu lisääntyneen. Pääsykoejärjestelmä, etäopetus, suuremmat luokkakoot ja itsenäiseen opiskeluun siirtyminen ovat muutoksia, jotka tarvitsevat tukea. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstön on saatava riittävästi mahdollisuuksia tukeen ja täydennyskoulutusta lasten ja nuorten ohjaamiseen. Meidän on vahvasti uskottava, että nuorissa on tulevaisuus ja hyvinvointi säilyy parhaiten tekemällä viisaita päätöksiä.

Tarvitsemme lisää Heinolaan peruspalveluihin matalan kynnyksen tehokkaita, hyvin organisoituja palveluja perheille, nuorille ja lapsille. Palvelut meillä ovat keskimääräistä paremmat, tulevaisuuden tekoja kuitenkin tarvitaan. Heinolassa jokaisen lapsen ja nuoren pitää saada toteuttaa unelmiaan ja jokaisen perheen on saatava tukea. Puhumme tulevaisuuden elinvoimaisesta Heinolasta. Lapset, nuoret ja perheet ovat osa elinvoimaista Heinolaa ja kestävää kehitystä, meille kaikille.

Ehdokkaana kuntavaaleissa 2021, SDP – Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, ehdokasnumero 57

Kommentit

Jätä kommentti