Päihde- ja huumeongelma on myös Heinolassa – Lasten ja nuorten palveluja tarvitaan lähellä

Koulumaailmasta Heinolassa kuuluu huolestuttavia uutisia. Päihdeongelmat ovat saavuttaneet myös meidät. Koulun pihalle tullaan myymään huumeita, näin kerrotaan. Kouluissa kiusaaminen on lisääntynyt ja koulurauha on vaarassa. Varhaiskasvatus ja koulu ovat oppimista varten, ihmisenä kasvamista, toinen toistemme hyväksymistä, tukemista ja kannustamista varten. Oppimis- ja työympäristön tulee olla turvallinen.  Vaikka mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat jatkossa hyvinvointialueiden vastuulla vuoden 2023 alusta, me lähellä näemme, mitä tapahtuu. Silmiä ja korvia ei voi ummistaa. Jotain on tehtävä.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaaminen on yksi tärkeimmistä. Pitkittynyt koronapandemia on haastanut monen perheen tilannetta. On löydettävä keinot puuttua. Lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin, eikä 1990-luvun laman virheitä tule toistaa.

Mitä pitäisi tehdä?

Tunnemmeko aidosti lasten ja nuorten tarpeet? Ne ovat erilaisia, kuin aikaisemmin. Uusia toimintatapoja, uusia ammattiryhmiäkin tarvitaan koulujen ja varhaiskasvatuksen arkeen.  Opettajana ammatillisessa koulutuksessa olen huomannut, että opettaja oli usein äiti, vanhempi, sosiaalityöntekijä, kuuntelija, tukija ja opettaja. Joskus opettamiseen ei vain jäänyt aikaa, kun muut asiat olivat vahvasti esillä. Tarvitaanko kouluihin uusia ammattilaisia auttamaan nuoria kasvamaan ja tukemaan? Maailma on muuttunut. Maailma on nuorille erilainen, kuin aikaisemmin.

Uusia työtapoja tulee edelleen tarjota. Ennaltaehkäisy on voimasana. Osaamista, rahaa ja uusia palveluratkaisuja on vain tehtävä. Viisas on hän, joka tekee asiat silloin, kun ne ovat pieniä. Monimutkaiset ongelmat vaativat jo niin paljon lisäresursseja ja yksilötasolla ovat vaikeita. Pidetään neuvolajärjestelmämme ja kouluterveydenhuolto edelleen arvossa. Ne ovat vuosikymmeniä olleet meillä huippujärjestelmä.

Päihde- ja huumeongelmiin liittyy usein myös mielenterveyden ongelmia. On hyvä, että sote-uudistuksessa kiireettömään hoitoon pääsee seitsemässä päivässä, kun kyse on mielenterveysongelmista. Tämä voi olla mahdollisuus, matalan kynnyksen palvelujen kanssa. Kuitenkin jo nyt tarvitaan uusia ratkaisuja. Lasten ja nuorten tulee saada palvelut läheltä eli kouluterveydenhoidon, koulupsykologin ja koulukuraattorin löytää onneksi jatkossakin sieltä, missä lapset ja nuoret ovat, eli kouluista ja varhaiskasvatuksesta.

Nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työn ulkopuolella, ovat riskiasemassa, päihteisiin ja mielenterveyden ongelmiin. Heidän on saatava apua helposti ja yhdestä paikasta.

Lastensuojelu on tärkeää työtä, jolla on suuri vaikutus lasten ja perheiden hyvinvoinnille. Lastensuojelu on mahdollisuus lapselle ja nuorelle. Sillä ei ole enää häpeän leimaa, vaan se on apu, jossa ammattilaisilla on aikaa ja mahdollisuus perehtyä lapsen ja perheen tilanteeseen. Lastensuojelun resursseja on jo lainsäädännön uudistuksella turvattu ja edelleen herkästi on asioihin saatava muutosta. Päihdeongelmat, lasten ja nuorten pahoinvointi on todellista, koulukiusaamista esiintyy. Ennen kuin hyvinvointialueet aloittavat työnsä, on tehtävä paikallisesti uusia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan lasten ja nuorten avun saanti ja perheiden tuki.

Tämä on todella vakava asia ja yksin nämä kirjoitukset eivät riitä, tarvitaan rohkeita tekoja.

Kääritään hihat.

Pirjo Riikonen, sd

kaupunginvaltuutettu, Hyvinvointilautakunnan jäsen

Kommentit

Jätä kommentti