Arvot, etiikka ja yhteiset pelisäännöt ovat hyvä lähtökohta yhdessä tehtävälle työlle Heinolassa, kaupunkilaisten parhaaksi

Heinola on hyvällä tiellä, ainakin arvolähtöisen toiminnan, eettisten ohjeiden ja nyt myös valtuustotyöskentelyn pelisääntöjen osalta. Uusi valtuustokausi on alkanut. Valtuutetuille on järjestetty sekä Heinolan kaupungin että Päijät-Hämeen liiton toimesta koulutuksia, kaikkiaan 12 kappaletta, 2-3 tuntia kerrallaan. Koulutukset ovat olleet sisällöllisesti korkeatasoisia, ammattilaisten tekemiä ja koulutusaineisto on kaikkien luottamushenkilöiden käytössä. Hyvät lähtökohdat ovat luottamushenkilötyölle Heinolassa.

Heinolassa on myös tehty uudelle kaudelle arvolähtöistä ohjeistusta. Valtuusto hyväksyi 6.9 virkamiesten ja luottamushenkilöiden Eettiset ohjeet ja 4.10. Valtuustotyöskentelyn pelisäännöt.

Innovatiivisuus, Tuloksellisuus, Yhteisöllisyys, Rohkeus ja Välittäminen ovat Heinolan kaupungin arvot.

Välittäminen tarkoittaa toisen ihmisen kohtaamista, tarpeiden huomioimista ja myös kunnioittamista. Ketään ei jätetä yksin. Yhteisöllisyys tarvitsee välittämisestä. Yhteishenki on lähtökohta päätöksenteossa ja valmistelussa. Voimme olla myös rohkeita ja uhkakuvat eivät rakenna hyvää. Totuudellisuus ja oikea tieto tekevät sitä kyllä. Yhteinen luottamus, myös tulevaan on tärkeää ratkaisuja tehtäessä. Kun olemme rohkeita, voimme myös luoda uutta, tehdä tuloksellisia ratkaisuja, joiden avulla Heinola kehittyy. Hyvinvointialueiden syntyminen antaa meille mahdollisuuden kehittyä aivan uudella tavalla.  Luotetaan siihen ja tehdään kaikkemme, yhdessä.

Palvelut turvataan Heinolassa, sen me kaikki tiedämme, oikeudenmukaisesti ja lakia noudattaen. Rohkeutta vaaditaan tehdä taloudellisesti ja toiminnallisesti kestäviä ratkaisuja.

On tärkeää, että vahvistamme läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. Kunta on toimiva organisaatio, jossa tehdään kaikki palvelujen turvaamiseksi. Sen laki edellyttää.

Valtuustotyöskentelyn pelisäännöt rakentuvat arvoista, eettisesti kestävästä toiminnasta. Asioista keskusteleminen lisää avoimutta ja tietoisuutta. Jokainen toimii esimerkkinä, kaikille. Kunnioittaminen ja arvostus sekä oikeanlainen tieto on välttämätöntä. Kuntalaisilla on siihen oikeus, saada oikeaa tietoa ja edellyttää, että yhteisesti toimimme pelisääntöjen ja arvojemme mukaisesti.

Voisimmeko yhteisesti sopia seuraavanlaisesta toiminnasta:

Haluamme toimia rohkeasti, viisaasti, kunnioittaen ja reilusti. Yhteiset päämäärät, tavoitteet ja tehtävät ohjaavat meitä. Emme sekoita omaa ja yhteistä etua. Arvostamme kaikkia ainutlaatuisina ihmisinä, vaikka emme ole asioista samaa mieltä. Olemme avoimia päätöksenteossa ja yhteisössä on se voima, joka rakentaa Heinolasta vielä paremman paikan asua. Puhutaan totta ja vaalitaan korkeaa työmoraalia ja oikeaa tekemistä. Meidät muistetaan päättäjinä, jotka antoivat aikaa ja välittämistä sekä rakentavia päätöksiä yhteiseksi hyväksi.

Muutos on mukava, kun me teemme sen, pelottava, jos se tehdään meille. Arvot tulevat eläviksi, kun ne lausutaan julki ja tehdään eettisesti oikein, yhteisten pelisääntöjen mukaan.

Muuta ei tarvita. Sanoista tekoihin.

Pirjo Riikonen (Sd)

Heinolan kaupunginvaltuutettu

Kommentit

Jätä kommentti