AMMATTITAITOINEN JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ ON HYVIEN PALVELUIDEN PERUSTA

Palvelut ja hoitolupaus edellyttävät osaavaa ja hyvinvoivaa henkilökuntaa. Sosiaali- ja terveysalalla työ on vastuullista ja sitä tehdään suurella sydämellä.

Riittävällä ja sisällöltään oikealla koulutuksella turvataan sosiaali- ja terveyspalveluille ammatillisesti pätevä, osaava henkilöstö.

Henkilöstömitoitus turvaa asiakkaiden palveluiden laadun ja henkilöstön jaksamisen, työn tekemisen ja halun kehittyä ja kehittää palveluja hyvinvointialueella. Henkilöstön riittävyys ja hyvinvointi on asiakkaiden ja potilaiden hoidon välttämätön perusta.

Kommentit

Jätä kommentti