Oppivelvollisuuden uudistus – mahdollisuus nuorille ja haaste kaupungille

Tänäkin keväänä onnittelemme opiskelunsa päättäviä nuoria. Peruskoulun suorittaneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jota koskee 1.8.2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuden laajentaminen. Uudistus on ollut sosialidemokraattien ja hallituksen tavoite, joka on saatu maaliin.

Koulunsa päättävällä nuorella on halu ja tarve olla osa yhteiskuntaa. Nuorella on voimaa, uskallusta ja kykyä tehdä työtä, oppia ja toteuttaa unelmiaan. Oppivelvollisuuden uudistus turvaa osaltaan tämän kaikille nuorille peruskoulun jälkeen. Tavoitteena on turvata oikeudenmukainen ja tasapuolinen koulutus, nostaa koulutus- ja osaamistasoa sekä parantaa työllistymisen mahdollisuuksia. Koulupolku tulee maksuttomaksi varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja kestää 12 vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai on ennen sitä suorittanut toisen asteen tutkinnon.

Koulutus on mahdollisuus työllistymiseen ja omaan elämään. Pelkän peruskoulun käyneiden työllistymisaste on 45 %, toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen 70 %. Opintonsa keskeyttäneiden riski syrjäytyä on suuri.

Oppivelvollisuuden uudistus on tasa-arvoteko: se turvaa maksuttomuudellaan kaikille mahdollisuuden toisen asteen koulutukseen. Se estää koulutuksesta putoamista ja siten syrjäytymistä. Erityistä tukea tarvitsevat ovat nykyistä pidempään oppivelvollisia ja koulutuksen sekä tuen piirissä. Opetuksen, erityisopetuksen oppilaan ohjauksen ja opiskelijahuollon resurssien turvaaminen toisen asteen opetuksessa on uudistuksen tavoitteiden toteutumisen ratkaiseva tekijä.

Toisen asteen koulutuksen uudistaminen ja oppivelvollisuuden laajentaminen ovat Heinolalle myös mahdollisuus. Heinolassa on turvattava ammatillisen koulutuksen monipuoliset opiskelumahdollisuudet.  Väestörakenteen muutos edellyttää entistä suurempia panoksia hoiva-alan henkilöstön saatavuuteen. Alan paikallinen koulutus on tärkein keino turvata tulevaisuudessa osaava henkilöstö. Heinolan elinvoima tarvitsee ammattitaitoista työvoimaa. Kaupungin menestystekijä on se, miten oppivelvollisuuden laajentaminen ja toisen asteen koulutus tullaan toteuttamaan.

Oppivelvollisuuden uudistuksessa ei ole kysymys pelkästään rahoituksesta, vaan kuntatasolla on tehtävä arvovalintoja ja erilaisia palvelukokonaisuuksia. Erilaisia koulutusmahdollisuuksia tarvitaan Heinolaan. Kasvatus ja koulutus edistävät kunnan elinvoimaa ja opetuksen laatu on tärkeämpää, kuin rakennukset. Opettajien ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen, heidän työssä jaksamisensa ja sitoutumisensa Heinolaan ovat tulevaisuustekoja.

Heinolan päätöksentekijöiltä odotetaan viisautta, osaamista ja yhteistyötä, jotta voimme turvata kaikille nuorillemme onnistuvan oppivelvollisuuden suorittamisen ja tien jatko-opintoihin tai työelämään. Viisautta ja osaamista tarvitaan resurssien turvaamiseen, talouttamme ei tasapainoteta opetuksesta leikkaamalla.

Heinola tarvitsee tähän työhön osaavia, työhönsä sitoutuvia, laajakatseisia, yhteistyökykyisiä ja rohkeita päätöksentekijöitä.

Pirjo Riikonen

Ehdokkaana kuntavaaleissa 2021, SDP – Suomen sosiaalidemokraattinen puolue, ehdokasnumero 57.

Kommentit

Jätä kommentti