Tulevaisuus tuo uudistuksia työvoimapalveluihin

Sote-uudistuksen jälkeen on tulossa uusi merkittävä, kuntalaisia palveleva uudistus: Te-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana. Työvoimahallinnon palvelut tuodaan kuntiin lähemmäksi asiakkaita, ihmisiä ja yrityksiä. Tavoite on tehdä entistä parempi yhteys kuntien koulutus, elinvoima ja työllisyyspalveluiden välille. Uudistus on merkittävä ja muuttaa työvoimapalvelujen järjestämisvastuuta ja rahoitusta.

Meillä on tällä hetkellä todellista työvoimapulaa, monilla aloilla. Työvoimapalvelujen uudistamisen avulla halutaan edistää työllistymistä, koulutuksen ja elinkeinopalvelujen saatavuutta ja tietysti kuntamme muiden palvelujen monipuolista saatavuutta. Tarvitaan tekijöitä, tarvitaan palveluja. Tulevaisuudentekoja.

Tässäkin uudistuksessa, kuten Sote-uudistuksessa, lähtökohta on palvelujen yhdenvertainen saatavuus.

Jotta meillä Heinolassa olisi mahdollisimman hyvät lähtökohdat uudistukselle, on yhteistyö yli kuntarajojen välttämätöntä. Järjestämisvastuun alarajaksi on asetettu 20 000 työikäistä, joten yksin emme voi toimia. Työikäiseen väestöön kuuluvat kaikki 15–74-vuotiaat henkilöt. TE-palveluiden siirron yhteydessä tarkastelussa on kuitenkin kunnan 18–74-vuotias työvoima oppivelvollisuus iän pidentämisestä johtuen.

Miksi tällainen uudistus tarvitaan? Työvoimapula on todellista, alueellisia eroja on paljon, työikäinen väestö vähenee. Hyvinvointimme ja tulevaisuutemme tarvitsee uusia ratkaisuja, tekijöitä, uusia ammatteja ja erilaisia tukimuotoja. Kaupungin budjetin kautta voidaan luoda rahalliset kannusteet tarjota tehokkaita palveluita työllistymisen edistämiseksi. Lisäksi palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Tulevaisuudessa yhteistyön merkitys entisestään korostuu. Työllisyyspalvelut, koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat uuden, vahvemman mahdollisuuden edessä.  Meillä voi olla tulevaisuudessa Heinolassa hyvät mahdollisuudet tarjota kohdennettuja ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia työllisyyspalveluja. Koulutuspolut ja urapolut kehittyvät, jos niin haluamme. Kotikuntamme pystyy, jos haluamme, kehittämään omien kuntalaistensa ja alueen työnantajien tarpeista käsin uudenlaista osaamista.

Yhteistyön tarve on ilmeinen ja uusia avauksia tarvitaan. Uskon, että niitä löytyy myös meiltä Heinolasta. Jos kunta ei täytä yksin palvelujen järjestämisen kriteerejä, riittävää työikäisten määrää, on kunnan muodostettava yhteistoiminta-alue toisen tai toisten kuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueiden tulisi olla työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivia alueita. Lisäksi yhteistoiminta-alueen muodostavien kuntien tulisi olla maantieteellisessä yhteydessä toisiinsa.

Paljon on uudistuksessa mahdollisuuksia. Rohkeasti tähän uudistukseen on syytä tarttua ja strategisesti viisas mahdollisuus Heinolalle. Yhteistyötä ja tahtotilaa tarvitaan. Nyt on aika haastaa ajattelemaan uudella tavalla, yli kuntarajojen. Kokeilut, kehittämiset ja kannustus ovat parasta nuorille ja työikäisille. Mehän haluamme Heinolaan parasta. Heinola tulee nähdä hyvänä kumppanina Päijät-Hämeessä, myös tässä uudistuksessa.

Pirjo Riikonen, sd

kaupunginvaltuutettu

Kommentit

Jätä kommentti