Ajankohtaista

Tavoitteena on parhaat palvelut Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, myös heinolalaisille

Hyvinvointialueet tulevat, laki on voimassa. Uudistusta on turha jarruttaa. Heinolan kasvu edellyttää hyvinvoinnin kasvua ja ilman kasvua meillä ei ole hyvinvointia. Lue lisää Pirjon ajatuksista ”Uudistuksen tärkein tavoite on parantaa peruspalveluja ja turvata se, että palvelut toimivat asuinpaikasta riippumatta” https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/4364541
Lue lisää

Arvot, etiikka ja yhteiset pelisäännöt ovat hyvä lähtökohta yhdessä tehtävälle työlle Heinolassa, kaupunkilaisten parhaaksi

Heinola on hyvällä tiellä, ainakin arvolähtöisen toiminnan, eettisten ohjeiden ja nyt myös valtuustotyöskentelyn pelisääntöjen osalta. Uusi valtuustokausi on alkanut. Valtuutetuille on järjestetty sekä Heinolan kaupungin että Päijät-Hämeen liiton toimesta koulutuksia, kaikkiaan 12 kappaletta, 2-3 tuntia kerrallaan. Koulutukset ovat olleet sisällöllisesti…
Lue lisää

Ei pelkkiä käsipareja – osaaminen on arvokas asia

Osaaminen on arvokas asia, työn vaativuudesta on saatava vastaava palkka, ammatillinen kehittyminen, työhyvinvointi ja johtaminen, jotka turvaavat yhteistyössä hyvän työilmapiiriin ja ammatillisen yhteistyön. Lue lisää Pirjon ajatuksista ”Ei pelkkiä käsipareja – osaaminen on arvokas asia”. https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/4296193 Pirjo Riikonen (SDP –…
Lue lisää

Tehdään yhdessä Sote-uudistus, silloin me olemme voittajien puolella

Valtuustokausi on alkanut. Ensimmäinen Heinolan valtuusto oli 16.8.2021. Luottamushenkilöiden koulutus on menossa, Heinolan kaupunki ja Päijät-Hämeen liitto järjestää kaikkiaan 13 koulutusta. Uuden valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä on Sote-uudistuksen toimeenpano, uusien päätösten valmistelu. Lue lisää Pirjon ajatuksista Sote-lain mahdollisuuksista Heinolalle – Perussote-palvelut…
Lue lisää

Oppivelvollisuuden uudistus – mahdollisuus nuorille ja haaste kaupungille

Tänäkin keväänä onnittelemme opiskelunsa päättäviä nuoria. Peruskoulun suorittaneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jota koskee 1.8.2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuden laajentaminen. Uudistus on ollut sosialidemokraattien ja hallituksen tavoite, joka on saatu maaliin. Koulunsa päättävällä nuorella on halu ja tarve olla osa yhteiskuntaa. Nuorella…
Lue lisää

Mitä kuuluu Heinolan lapsille, nuorille ja heidän perheilleen?

Kuntavaalit lähestyvät. Haluan kysyä, minkälainen kaupunki haluamme olla lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristönä? Yhteisten asioiden hoito on politiikkaa ja paikallistasolla se näkyy vahvemmin arvoissa ja kyvyssä hoitaa yhteisiä asioita. Politiikka on tahtoa. Jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Jokaisella on oikeus…
Lue lisää

Ikäihmisten palveluverkkoselvitys

Hyvä ja turvallinen arki on jokaisen oikeus. SDP haluaa turvata jokaiselle ihmisarvoisen ikääntymisen. Turvallinen arki muodostuu monista palasista. Heinolassa ikäihmisten palvelusuunnitelma on ajankohtainen. Hyvinvointi kuuluu meille. Lue lisää Pirjon mielipidekirjoituksesta Kouluverkon jälkeen selvitettävä ikäihmisten palvelujen tarve, Itä-Häme 24.4.2021. https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/4118694
Lue lisää

Kuntavaaleissa kiinnostavat Heinolan asiat

Jokainen valtuutettu voi tehdä parhaansa ja uskon, että niin tekeekin. Olemme huomanneet, kuinka viimeinen vuosi on muuttanut meitä kaikkia. Muutoksen aika on aina mahdollisuus. Tavalliset asiat ovat tärkeitä, meille kaikille. Oikeanlaista uskoa, positiivisuutta odotetaan, olemmehan poikkeuksellisen onnellisia ja tyytyväisiä suomalaisuuteen…
Lue lisää

Tekoja, asioihin perehtymistä ja osaamista odotetaan kuntavaaliehdokkailta 2021

Hyvässä, rakentavassa asioiden valmistelussa on aina kysymys eri näkökulmien esille tuonnista, toinen toisemme arvostamisesta ja kunnioittamisesta. Lue lisää Pirjon mielipide kirjoituksesta, Itä-Häme 16.3.2021 https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/3990758
Lue lisää

Ajatuksia sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisista palveluista – yhteys valtakunnalliseen Tulevaisuuden Sote-keskusohjelmaan

Tärkeintä on turvata perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut laadukkaasti ja hyvin Heinolassa, omana toimintana siihen asti, kun valtakunnan ratkaisu velvoittaa meitä siirtymään laajempaan kokonaisuuteen. Hyvä toiminta turvaa tulevaisuudessa palvelut. Kaupunki on sen asukkaita varten. Lue lisää Pirjon mielipide kirjoituksesta, Itä-Häme 13.7.2020…
Lue lisää