Blogi

Tavoitteena on parhaat palvelut Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, myös heinolalaisille

Hyvinvointialueet tulevat, laki on voimassa. Uudistusta on turha jarruttaa. Heinolan kasvu edellyttää hyvinvoinnin kasvua ja ilman kasvua meillä ei ole hyvinvointia. On helpompi puhua lukujen valossa taloudellisesta velasta. Tämän lisäksi meillä on hoitovelkaa, koronakriisin jälkeistä sosiaalista velkaa, joka tarkoittaa hyvinvoinnin…

Arvot, etiikka ja yhteiset pelisäännöt ovat hyvä lähtökohta yhdessä tehtävälle työlle Heinolassa, kaupunkilaisten parhaaksi

Heinola on hyvällä tiellä, ainakin arvolähtöisen toiminnan, eettisten ohjeiden ja nyt myös valtuustotyöskentelyn pelisääntöjen osalta. Uusi valtuustokausi on alkanut. Valtuutetuille on järjestetty sekä Heinolan kaupungin että Päijät-Hämeen liiton toimesta koulutuksia, kaikkiaan 12 kappaletta, 2-3 tuntia kerrallaan. Koulutukset ovat olleet sisällöllisesti…

Ei pelkkiä käsipareja – osaaminen on arvokas asia

Osaaminen on arvokas asia, työn vaativuudesta on saatava vastaava palkka, ammatillinen kehittyminen, työhyvinvointi ja johtaminen, jotka turvaavat yhteistyössä hyvän työilmapiiriin ja ammatillisen yhteistyön. Lue lisää Pirjon ajatuksista ”Ei pelkkiä käsipareja – osaaminen on arvokas asia”. https://www.itahame.fi/paakirjoitus-mielipide/4296193 Pirjo Riikonen (SDP –…

Tehdään yhdessä Sote-uudistus, silloin me olemme voittajien puolella

Valtuustokausi on alkanut. Ensimmäinen Heinolan valtuusto oli 16.8.2021. Luottamushenkilöiden koulutus on menossa, Heinolan kaupunki ja Päijät-Hämeen liitto järjestää kaikkiaan 13 koulutusta. Uuden valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä on Sote-uudistuksen toimeenpano, uusien päätösten valmistelu. Lue lisää Pirjon ajatuksista Sote-lain mahdollisuuksista Heinolalle – Perussote-palvelut…

Oppivelvollisuuden uudistus – mahdollisuus nuorille ja haaste kaupungille

Tänäkin keväänä onnittelemme opiskelunsa päättäviä nuoria. Peruskoulun suorittaneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jota koskee 1.8.2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuden laajentaminen. Uudistus on ollut sosialidemokraattien ja hallituksen tavoite, joka on saatu maaliin. Koulunsa päättävällä nuorella on halu ja tarve olla osa yhteiskuntaa. Nuorella…

Pirjo Riikosen tarkennetut kuntavaaliteemat 2021–2024

Vaaliteemani tulevat minulle omista kokemuksistani, ammattiosaamiseni kautta ja kuntalaisia kuuntelemalla. Vaalikaudella 2021–2024 sitoudun puolustamaan Heinolan toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen säilymistä lähipalveluna ja tuen kaikissa toimissani luonnonläheisten arvojen toteuttamista. puolustamaan koulutusta kaikilla asteilla ja sivistystä, kuten hyviä kirjasto- ja kulttuuripalveluja…

Oppivelvollisuuden uudistus on oivallinen mahdollisuus heinolalaisille nuorille

Koulutuksen merkitys on keskeinen, työllistymiseen ja omaan elämään. Pelkän peruskoulun käyneiden työllistymisaste on 45 %, toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen 70 %. Nuori on polkunsa alussa ja heillä kaikilla on tahto oppia ympäröivästä yhteiskunnasta, halu olla osa yhteiskuntaa. Moni nuori…

Mitä kuuluu Heinolan lapsille, nuorille ja heidän perheilleen?

Kuntavaalit lähestyvät. Haluan kysyä, minkälainen kaupunki haluamme olla lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristönä? Yhteisten asioiden hoito on politiikkaa ja paikallistasolla se näkyy vahvemmin arvoissa ja kyvyssä hoitaa yhteisiä asioita. Politiikka on tahtoa. Jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Jokaisella on oikeus…

Heinolan ikäihmisten ja erityisryhmien palvelut ovat hyvät

Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui 18.5.2021 kokoukseen. Ylpeänä voin todeta, että meillä Heinolassa hoidetaan sosiaali- ja terveystoimessa asiat hyvin. Kiitos osaavan henkilöstön. Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Heinolassa tiedot…

Oppimisen ilo ja mahdollisuus

“Heinolan viimeinen lähihoitajaopiskelijoiden ryhmä on päässyt mukaan työelämän yhteistyöprojektiin, jossa opiskelijat saavat monipuolisen kuvan vanhustyön arjesta Heinolassa. Koulutuskeskus Salpauksessa opiskeleva 16 hengen ryhmä on työskennellyt tänä keväänä etsivässä vanhustyössä ja kotihoidossa. Elokuussa on vuorossa palveluasumisen osuus. Noin 1,5 vuoden päästä…