Blogi

Tehdään yhdessä Sote-uudistus, silloin me olemme voittajien puolella

Valtuustokausi on alkanut. Ensimmäinen Heinolan valtuusto oli 16.8.2021. Luottamushenkilöiden koulutus on menossa, Heinolan kaupunki ja Päijät-Hämeen liitto järjestää kaikkiaan 13 koulutusta. Uuden valtuustokauden tärkeimpiä tehtäviä on Sote-uudistuksen toimeenpano, uusien päätösten valmistelu. Lue lisää Pirjon ajatuksista Sote-lain mahdollisuuksista Heinolalle – Perussote-palvelut…

Oppivelvollisuuden uudistus – mahdollisuus nuorille ja haaste kaupungille

Tänäkin keväänä onnittelemme opiskelunsa päättäviä nuoria. Peruskoulun suorittaneet ovat ensimmäinen ikäluokka, jota koskee 1.8.2021 voimaan tuleva oppivelvollisuuden laajentaminen. Uudistus on ollut sosialidemokraattien ja hallituksen tavoite, joka on saatu maaliin. Koulunsa päättävällä nuorella on halu ja tarve olla osa yhteiskuntaa. Nuorella…

Pirjo Riikosen tarkennetut kuntavaaliteemat 2021–2024

Vaaliteemani tulevat minulle omista kokemuksistani, ammattiosaamiseni kautta ja kuntalaisia kuuntelemalla. Vaalikaudella 2021–2024 sitoudun puolustamaan Heinolan toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen säilymistä lähipalveluna ja tuen kaikissa toimissani luonnonläheisten arvojen toteuttamista. puolustamaan koulutusta kaikilla asteilla ja sivistystä, kuten hyviä kirjasto- ja kulttuuripalveluja…

Oppivelvollisuuden uudistus on oivallinen mahdollisuus heinolalaisille nuorille

Koulutuksen merkitys on keskeinen, työllistymiseen ja omaan elämään. Pelkän peruskoulun käyneiden työllistymisaste on 45 %, toisen asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen 70 %. Nuori on polkunsa alussa ja heillä kaikilla on tahto oppia ympäröivästä yhteiskunnasta, halu olla osa yhteiskuntaa. Moni nuori…

Mitä kuuluu Heinolan lapsille, nuorille ja heidän perheilleen?

Kuntavaalit lähestyvät. Haluan kysyä, minkälainen kaupunki haluamme olla lasten ja nuorten kasvu- ja kehitysympäristönä? Yhteisten asioiden hoito on politiikkaa ja paikallistasolla se näkyy vahvemmin arvoissa ja kyvyssä hoitaa yhteisiä asioita. Politiikka on tahtoa. Jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Jokaisella on oikeus…

Heinolan ikäihmisten ja erityisryhmien palvelut ovat hyvät

Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui 18.5.2021 kokoukseen. Ylpeänä voin todeta, että meillä Heinolassa hoidetaan sosiaali- ja terveystoimessa asiat hyvin. Kiitos osaavan henkilöstön. Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Heinolassa tiedot…

Oppimisen ilo ja mahdollisuus

“Heinolan viimeinen lähihoitajaopiskelijoiden ryhmä on päässyt mukaan työelämän yhteistyöprojektiin, jossa opiskelijat saavat monipuolisen kuvan vanhustyön arjesta Heinolassa. Koulutuskeskus Salpauksessa opiskeleva 16 hengen ryhmä on työskennellyt tänä keväänä etsivässä vanhustyössä ja kotihoidossa. Elokuussa on vuorossa palveluasumisen osuus. Noin 1,5 vuoden päästä…

Kouluverkkoselvityksestä ikäihmisten palveluverkkoselvitykseen

Heinolan kaupungin kouluverkkoselvitys on ollut ajankohtainen pitkään. Nyt tuntuu, että siitä on saatu yhteinen tahtotila. Se on hyvä. Koulurakennukset valmistuvat. Lapset ja nuoret saavat opiskella. Ammatillisen koulutuksen asemaa on hyvä jatkossa vahvistaa Heinolassa. Toivon ja uskon, että kouluverkkoselvityksessä on tarkkaan…

Kuntavaaleissa kiinnostavat Heinolan asiat

Itä-Hämeen mielipidekirjoituksessa 29.3.2021 Netta Malin kirjoittaa osuvasti Politiikan huono maine pitää kääntää paremmaksi. Kirjoitus innoittaa minua jatkamaan teemaa. Meitä kiinnostavat vaaleissa paikalliset asiat, aidosti. Heinolan omat asiat. Jokainen valtuutettu voi tehdä parhaansa ja uskon, että niin tekeekin. Olemme huomanneet, kuinka…

Tekoja, asioihin perehtymistä ja osaamista odotetaan kuntavaaliehdokkailta 2021

Tekoja, asioihin perehtymistä ja osaamista odotetaan kuntavaaliehdokkailta, myös sosiaali- ja terveyspalveluista ja monesta muusta. Keskustelu- ja toiminta ovat sosiaalisessa mediassa ja täällä mielipidepalstalla kiihkeimmillään. Erityisen innokkaita ollaan nyt tekemään aloitteita ja tuomaan kehittämisajatuksia ikäihmisten, nuorten, perheiden, ympäristön, eläinten, työpaikkojen ja…