Pirjo Riikonen

Lämmin kiitos äänestäjille ensimmäisissä aluevaaleissa. Varavaltuutetun paikka tuli ja koulutukset vaativaan tehtävään alkoivat 14.2.2022. Kymmenen sisällöllisesti tärkeää koulutusta on kevään aikana edessä.

Aluevaltuusto valitsi minut aluehallituksen varajäseneksi.

Tulen olemaan omalta paikaltani aktiivinen ja edelleen 30.6.2023 asti toimin ylimaakunnallisesti Päijät-Soten tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja Hämeen maahanmuuttoasiain toimikunnan jäsenenä.

Olen Heinolan kaupungin valtuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen ja Liikuntajaoston puheenjohtaja.

Edellisellä kaudella toimin myös sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä.

Vuodesta 2017 olen ollut Jyränkölä Setlementin hallituksen jäsen, jossa vahvuuteni on hoivapalvelujen kehittämisessä yhteistyössä.

Luottamustehtävissä toimin aatteeni mukaisesti, koulutusta, työkokemusta ja poliittista osaamista hyödyntäen.

Muutama sana minusta

Vuosien työ ja koulutus sosiaali- ja terveysalalla sekä ammatillisessa korkea-asteen että perusasteen koulutuksessa antavat minulle lujan tuntuman tavalliseen arjen työhön.

Työurani tein fysioterapeuttina, terveydenhuollon opettajana perusasteella ja korkea-asteella, rehtorina ja vammaispalvelujen sekä terveydenhuollon johtajana. Etenin opinnoissa ja monissa vaativissa tehtävissä. Olen kiitollinen, että olen saanut tehdä työtä, jota arvostan. Osaamiseni on yli 40 vuoden ajalta sosiaali- ja terveydenhuollon rivityöntekijänä, opettajana, päättäjänä, valtakunnallisissa asiantuntijatehtävissä, mm. Opetushallituksessa, Sosiaali- ja terveysministeriössä ja Opetusministeriössä

Olen terveystieteen maisteri, kasvatustieteen lisensiaatti, sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA-tutkinnon suorittanut ja fysioterapeutti.

Yhteiskunnalliset tehtävät ovat aina olleet minua lähellä. Olen aktiivinen vaikuttaja ja laajasti verkostoitunut.

SDP:n tulevaisuustyö on käynnissä. SDP on aktiivinen valmistelussa ohjelmatyössä tuleviin eduskuntavaaleihin ja puoluekokoukseen.

Puolueeni on kutsunut minut seuraavien valmisteluryhmien jäseneksi.

  • SDP:n koulutus- ja sivistyspoliittisen työryhmä, jossa valmistelemme koulutuspoliittiset linjaukset
  • SDP:n vammaispoliittinen työryhmä, jossa valmistelemme lausuntoa Vammaislain uudistukseen.
  • SDP:n työryhmätyö, liikunnan osalta ohjelmatyöhön ja tuleviin eduskuntavaaleihin
  • SDP:n Eettisen kuluttamisen työryhmä, jossa valmistelemme ohjelmatyötä

Valmistelutyö etenee kevään 2022 aikana. Nämä ovat arvotehtäviä, jotka teen mahdollisimman hyvin. Puolue arvostaa osaamista ja kokemusta.

Toimiva yhteistyö hyvinvointialueen ja Päijät-Hämeen kuntien välillä on välttämätöntä, jotta saamme hyvät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueelle ja uudistus onnistuu.